Természettudományi évfolyamvizsga

Természettudományi évfolyamvizsga

A Leövey Klára Gimnázium pedagógiai programja értelmében minden diáknak kötelező szóbeli vizsgát tennie a következők közül egy választott természettudományos tantárgyból a kilencedik évfolyamon: biológia, fizika, kémia.

A szaktanárok a Classroom felületen teszik közzé a tematikát, majd a diákok választanak egy természettudományi tárgyat, amiből vizsgázni fognak. A vizsga érdemjegye a Kréta rendszerbe „vizsgajegy”-ként kerül be, mely az év végi átlagot is befolyásolja.

Az osztályfőnökök által kiosztott jelentkezési lapot március 20-ig a választott tantárgy szaktanárjának kell odaadni, értelemszerűen kitöltve és aláírva.

A természettudományos évfolyamvizsga a kilencedik évfolyam számára a tervek szerint május 7-én kerül megrendezésre. A vizsgák általában 12:00 óra körül kezdődnek, de erről még később adunk tájékoztatást, amikor egy kicsit közelebb leszünk  a vizsga időpontjához.

Ha valaki fizikából szeretne vizsgázni a következő szaktanárokat keresse fel a jelentkezési lapjával:

  • Németh Viktória: 9.B/biokém
  • Skaliczky Anna: 9.C, 9.D
  • Varga Szabolcs: 9.A, 9.B/matfiz, 9.E

Skaliczky Anna és Varga Szabolcs vizsgázói számára a következő vizsgatematika érvényes:

A fekete színű részek vonatkoznak a 9.A, 9.B/matfiz, 9.C, 9.D, 9.E osztályokra, azaz mindenkire. A piros színű részek csak a 9.B/matfiz tagozatra.

A tematikában szereplő ismereteket csak addig és csak olyan mélységben kérjük számon, ameddig a tanórákon eljutottunk. Nem kell előre tanulni!

Figyelem! Németh Viktória tanárnő más vizsgatematikát használ!

Varga Szabolcs avatar