Fakultáció

Itt találsz információkat és hasznos dolgokat a fizika fakultációról és a kötelező természettudományos tantárgyról.

A Leöveyben a 11. évfolyamtól a természettudományos tantárgyak már nem általánosan kerülnek oktatásra minden diák számára, hanem kötelezően választható természettudományos tantárgyként vagy érettségire felkészítő tantárgyként.

A fizikafakultációs csoportok fizikatanárai: Kriska Ádám, Varga Szabolcs

Most jöjjön egy segítő ábra és hozzá pár gyakori kérdés:

Kell-e mindenkinek fizikát tanulni a 11. évfolyamtól?

Nem kötelező fizikát tanulni, viszont valamilyen természettudományt igen. Ezt kétféleképpen teheti meg.

Ha érettségizni szeretne valamelyik természettudományból, de nem a fizikát választja, érettségi felkészítő (fakultációs) tantárgyként (középszinten heti 2, emelt szinten heti 3) órában tanul biológiát és/vagy kémiát és/vagy földrajzot.

Ha egyikből sem szeretne érettségizni, akkor heti két órában választ egy természettudományos tantárgyat (ez lehet biológia vagy földrajz).

Mit tehet az aki szeretne fizikát tanulni a 11. évfolyamtól?

A 11. évfolyamtól két csoport közül lehet választani, ha valaki fizikát szeretne tanulni. Egy intenzívebb, „emelt szintű” fakultációs csoportban heti 3 órában, egy lassabb, „középszintű” fakultációs csoportban heti 2 órában tanítjuk a fizikát.

Melyik csoportot válasszam?

Ha eredetileg 9-10. évfolyamon fizika-matematika tagozatos voltál vagy magabiztos tudással rendelkezel és a célod az emelt szintű fizikaérettségi, akkor válaszd az emelt szintű csoportot.

Ha 9-10. évfolyamon nem voltál tagozatos de mégis szeretnél érettségizni fizikából vagy ha nem is akarsz érettségizni de pl. informatikai vagy műszaki irányba mennél tovább és ezért kötelező természettudományként fizikát szeretnél tanulni, akkor válaszd a középszintű csoportot.

Mi történik a fakultációs órákon?

Mindkettő csoportban a tanulási folyamat szervezése nagy mértékben igazodik az érettségi vizsga elvárásaihoz.

Emelt szinten nagy hangsúlyt kap az önálló feladatmegoldás (kvantitatív jelenségértelmezés). Éppen ezért az elméleti ismeretek feldolgozása elsősorban otthon történik. Tehát a tanórákra sokat kell készülni otthon. Ezért sem árt ha már biztos alapjaid vannak a 9-10. évfolyam ismereteiből.

Középszinten a rövid elméleti bevezető után szintén feladatmegoldás következik, de az óráknak szerves része a természettudományi kompetenciafejlesztés kvalitatív jelenségértelmezéseken keresztül. Természetesen itt sem hanyagolható el az otthoni készülés.

Miket tanulunk a fizikafakultáción?

Mind a kettő csoportban az érettségi követelmények szerint haladunk. Az emelt szintű órán több kiegészítés is előfordul.

A 11. évfolyamon átvesszük a fizika fő témaköreit: mechanika, hőtan, elektromosságtan, modern fizika.

A 12. évfolyamon intenzív érettségi felkészülés zajlik, korábbi évek érettségi- és felvételi feladatsorainak megoldásával, a szóbeli érettségi kísérletek és mérések elvégzésével.

Kötelező érettségiznem fizikából, ha fakultációra jelentkezek?

Nem kötelező. Sőt ha emelt szintű fakultációra jársz, attól még érettségizhetsz középszinten, vagy fordítva is.

Lehet egyszerre több természettudományos fakultációt is választani?

Ha nem ütköznek az időpontjaik, természetesen lehet. Lehetséges párosítások a fizikával:

  • Fizika-biológia: orvosi szakokra nagyszerű párost alkotnak.
  • Fizika-földrajz: földtudományi, környezettudományi szakokra jelentkezőknek ajánlott.
  • Fizika-kémia: leendő vegyészek, fizikusok gyakori választása.

Ezek mellett, bár nem természettudományok, de jól illeszkednek a következő tantárgyak a fizikához:

  • Fizika-matematika: mérnöki, fizikusi irányba jelentkezőknek elkerülhetetlen választás.
  • Fizika-informatika: szintén mérnöki, műszaki érdeklődésűeknek ajánlott.
  • Fizika-angol: a jövő fizikusainak, szakfordítóinak nem rossz párosítás.