A projektről

Ferencváros Önkormányzatának a TÁMOP-3.1.3-10/1 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban”  pályázatára benyújtott „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért” című, TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 jelű projektje közel 300 millió forint összegű támogatást nyert el.

A projekt keretében egy 13 iskola tanulóit befogadni képes, 21. századi technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő, - a fizika, kémia, biológia tantárgyak oktatását segítő - iskolai laboratórium kerül kialakításra a Leövey Klára Gimnáziumban, mint referencia intézményben.

A labor építése 2011  július 1-jén kezdődött el. Az ugrás átadó ünnepségre 2011. október 5-én került sor. Azóta a folyamatosan a ugrás labor-órarend szerint zajlik a tanítás ebben a csodálatos laboratóriumban...

A projekt adatai:

 • Címe: „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért”
 • Azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002
 • Időtartama: 2011. április 1. – 2013. március 31.
 • Összköltsége: 299 917 803 Ft
 • Projektgazda: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
 • Megvalósítás helyszíne: Leövey Klára Gimnázium és SzKI

A projekt céljai:

 • Kialakításra kerül egy fizika/biológia és egy kémia/biológia labor; korszerű berendezéssel, a mai igényeknek
  megfelelő kísérleti  eszközökkel,
 • A partneriskolák természettudományos végzettségű tanárai közül iskolánként legalább három főt felkészítünk egy 30 órás pedagógus továbbképzés keretében arra, hogy tanítványaiknak a laboratóriumban foglalkozásokat tartsanak,
 • Ezen továbbképzés vonatkozásában intézmény- és programakkreditációra kerül sor,
 • A 12 partneriskola évente - 45 perces tanórára számítva - legalább a 300 órát használják a labort,
 • A "Leöveys" órák száma - szintén 45 perces tanórára számítva - tanévenként meghaladja a 80 órát,
 • Tanévenként minimum 90 tanórányi tehetséggondozó foglalkozást tartunk,
 • Az 5.- 12. évfolyamokra az „Ember a természetben„ és a "Földünk- környezetünk” műveltségi területekhez tantervek, tanmenetek, szaktanári segédletek, tanulói munkafüzetek készülnek,
 • A Leövey akkreditált Tehetségpont lesz.

A projekt a fenntartási időszak után

A projekt- és fenntartási időszakban 7-800 laborfoglalkozást tartottunk, mely a fenntartási időszak után is folyatódik.