A fizika mindenkié rendezvény 4.0

A már hagyománnyá vált "A fizika mindenkié" rendezvény keretében ezúttal az elektrodinamika témakörében a kondenzátor és a tekercs tulajdonságait és antiszimmetriáját vizsgáltuk egyenáramú és váltóáramú körben. A korábbiaktól némileg eltérően nem mérési adatok sokaságát foglaltuk táblázatba, hanem a viselkedésükre jellemző függvények képeit vizsgáltuk, illetve elemeztük. Bevezetésként még néhány alapkísérletet végezhettek el a diákok az elektromágneses mozgási és nyugalmi indukció témakörében, valamint a Lenz törvényt is vizsgálhatták érdekes kísérleti eszközökkel. A Galériában az eseményről készített képek találhatóak.

A kondenzátor és a tekercs egyenáramú be/ki kapcsolási, majd 50 Hz-es váltóáramú feszültség- és áramfüggvényeit elemeztük, melyet a NOVA 5000 Multilab-hoz tartozó feszültség- és árammérő szenzorok mérési adatainak mintavételezésével rajzolt ki a mérési program. Függvénygenerátorral 100 Hz – 200 kHz-es tartományban RC majd LC körben – az R-en megjelenő feszültséget vizsgáltuk oszcilloszkópon. Végezetül soros RLC körben az R-en mérhető feszültségből – oszcilloszkópon az aktuális frekvenciájú szinuszfüggvény amplitúdójának vizsgálatából – egy rezonancia frekvencia sávot állapítottunk meg.

Igen sok diákunk részt vett a kísérletezésben, továbbá a Jedlik partner laborunk fizika fakultációsai is csatlakoztak projektünkhöz.

A mérési tapasztalatok alapos elemzése után megfogalmaztuk a kondenzátor és a tekercs legfontosabb elektromos  (mágneses) jellemzőit, különös tekintettel az antiszimmetriákra. A mérési feladatok innen letölthetőek.

A rendezvényről és a mérésekről készített képek a Galériában itt találhatóak.